Χρήσιμα επιδόματα:Ποια είναι;ποιοι είναι οι δικαιούχοι;ποια είναι τα δικαιολογητικά;

 

Υπάρχουν επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ:

είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας,

είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας,

ή σε επίσχεση εργασίας,

είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη,

είτε ακόμη σε νέους 20-29 ετών, σε νέες μητέρες καθώς και σε άλλες κατηγορίες.

Ειδικά για τις μητέρες, πέραν του βασικού μισθού  μπορούν να παίρνουν απ τον ΟΑΕΔ με την άδεια μητρότητας για 6 μήνες, υπάρχει και μια συμπληρωματική παροχή που καλύπτει τη διαφορά μισθού και επιδότησης ΙΚΑ λόγω τοκετού.

Πιο συγκεκριμένα:

1.     Επίδομα ανεργίας (360 ευρώ+10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας)

2.     Επίδομα επίσχεσης Εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης:

3.     Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας

4.     Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών (καταργείται με το ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΧΕΔΙΟ 2017)

5.     Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

6.     Επίδομα Διαθεσιμότητας

7.     Επίδομα Στράτευσης (καταργείται προς το παρόν από 1ης Ιουλίου 2014)

8.     Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

9.     Eπιδότηση Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)

10.   Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

11.    Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

 

Πιο αναλυτικά δείτε τους δικαιούχους  και τα δικαιολογητικά ...

Πηγή:money-money.gr

Άρθρα που σας ενδιαφέρουν