Επτά από τα πιο βασικά πράγματα που θα πρέπει να κάνει ο εγγεγραμμένος άνεργος είναι:

 

1)Να ζητήσει από το εργασιακό σύμβουλο να του κάνουν την ειδική διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης (γίνεται αποκλειστικά από τον εργασιακό σύμβουλο και μόνο). Με αυτή τη διαδικασία δηλώνεται το ενδιαφέρον για θέσεις εργασίας ή η συμμετοχή σε προγράμματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

2)Η ενεργοποίηση του Ατομικού Σχεδίου δράσης (ΑΣΔ), στο οποίο ο εργασιακός σύμβουλος προτείνει στον άνεργο θέσεις ελεύθερες που τρέχουν στον ΟΑΕΔ και ανανεώνονται ανά σύντομο χρονικό διάστημα. Καλό είναι να αναζητήσετε και σεις τις ελεύθερες θέσεις από το site του ΟΑΕΔ-->ΕΠΙΛΟΓΗ: Αναζήτηση Θέσης Εργασίας

3)Να συμπληρώσει το βιογραφικό στη φόρμα του ΟΑΕΔ και να επισυνάψει βιογραφικό και φωτογραφια.Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε με λεπτομέρεια τα στοιχεία στο βιογραφικό σας και θέσεις επιλογής, διότι με βάση την επιλογή σας, ο εργοδότης θα μπορεί να σας εντοπίζει στο σύστημα.

4)Καλό είναι η στενή διαπροσωπική σχέση με τον εργασιακό σύμβουλο, για να φανεί το ενδιαφέρον σας για την εργασία και να σας έχει υπόψη του σε περίπτωση που προκύψει μια θέση. Καλό είναι να συναντάται τακτικά τον εργασιακό σύμβουλο. Ανά 15 μέρες είναι ένας καλός χρόνος για να γνωρίζετε τρέχοντα προγράμματα.

5)Καλό είναι να συμμετάσχετε στα σεμινάρια που διοργανώνονται από τον ΟΑΕΔ. Η διάρκειά τους συνήθως είναι μια με δύο εβδομάδες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να έρθετε σε επαφή με άλλους ανέργους και να ανταλλάξετε πληροφορίες και ιδέες. Επίσης, ο ΟΑΕΔ διοργανώνει σεμινάριο για την επιχειρηματικότητα και για επιδοτήσεις που πιθανότατα τρέχουν ή θα τρέξουν οπότε θα μπορούν να σας δώσουν βασικές πληροφορίες σε περίπτωση που σκέφτεστε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση. Στο τέλος των σεμιναρίων δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση, ενδυνάμωση και διευκόλυνση των ανέργων στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι δράσεις συμβουλευτικής που παρέχονται από τον Οργανισμό είναι:

  • Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Ο Οργανισμός προκειμένου να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συμβούλων, τους οποίους έχει εκπαιδεύσει και συνεχώς επιμορφώνει, ώστε να  υλοποιούν αποτελεσματικά τις ανωτέρω δράσεις.

6) Καλό είναι να δηλώνετε στο βιογραφικό σας, όταν στέλνετε το βιογραφικό σας ότι διαθέτετε κάρτα ανεργίας και επιθυμείτε την πρόσληψή σας μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ. Πολλοί εργοδότες επιλέγουν το προσωπικό τους με βάση αυτή την επιλογή, καθότι υπάρχουν πολλά προγράμματα που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού.

7)Καλό είναι να ενημερώνεστε για τα προγράμματα voucher που τρέχουν για τους ανέργους από τα οποία είναι προς όφελός σας τόσο για την επαγγελματική κατάρτιση σας όσο και την απόκτηση εργασιακής εμπειράς. Για την ενημέρωσή σας επιλέξετε ένα ΚΕΚ της επιλογής σας ή από το site του voucher.

Άρθρα που σας ενδιαφέρουν