Επιλογή κατάλληλου επαγγελματικού χώρου-κριτήρια

 

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης εξαρτάται και η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου.

 

Για παράδειγμα αν πρόκειται να ανοίξουμε

ένα ιντερνετικό κατάστημα τότε θα μπορούμε να επιλέξουμε ακόμα και ένα σημείο που δεν θα περιλαμβάνει τα 6 βασικά βήματα που θα αναφέρουμε παρακάτω.Θα μπορεί να είναι ακόμη και μια αποθήκη, ένας υπόγειο χώρος όπου θα παρέχουμε τα προϊόντα μας και θα μπορούμε να τα διανέμουμε μέσω του ταχυδρομείου.

 

Αν ωστόσο είναι να ανοίξουμε ένα κατάστημα με ρούχα, ένα κομμωτήριο εξαρτάται τόσο από τις κοινωνικές μας διασυνδέσεις όσο και από βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουμε πριν το ανοίξουμε.

 

1)Τι ειδους επιχείρηση φιλοξενούσε ο επαγγελματικός χώρος που μας ενδιαφέρει.   Το να μάθει κάποιος τι ήταν πριν ο επαγγελματικός χώρος είναι πολύ σημαντικό για να συμπεράνει ο επιχειρηματίας σχετικά με την αγοραστική κινητικότητα της περιοχής.Στην περίπτωση που παραλάβουμε μια υφιστάμενη επιχείρηση είναι σημαντικό να αναζητήσουμε τρόπους επέκτασης και βελτίωσης υπηρεσιών (να αλλάξουμε την προηγούμενη εικόνα του καταστήματος).

2)Ελέγχουμε τον ανταγωνισμό της περιοχής. Αν υπάρχουν ανταγωνιστές, τι είδους προϊόντα προσφέρουν, σε τι τιμές, γιατι τα επιλέγουν οι πελάτες και με ποιο τρόπο μπορούμε να αποσπάσουμε πελάτες.

3)Ελέγχουμε τα σημεία ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα η ύπαρξη σουπερ μάρκετ,  πολυκαταστήματος, μια δημόσια υπηρεσία, ένα νοσοκομείο, μια τράπεζα κ.λπ., είναι σημαντικά για να προσελκύσουμε τον κόσμο

4) Ελέγχουμε την προσβασιμότητα της περιοχής. Αν υπάρχει συγκοινωνία ούτως ώστε να αποσπάσουμε πελάτες και από τους όμορους δήμους. Η προσβασιμότητα με το μετρό, μια στάση λεωφορείου, η δυνατότητα πάρκινγκ είναι καλό να ελεχθούν.

5) Ελέγχουμε αν υπάρχει αγοραστική κινητικότητα. Αν δηλαδή είμαστε σε σημείο"πέρασμα" ώστε να επισκεφτεί κάποιος το κατάσημά μας.

6) Ελέγχουμε αν φαινόμαστε. Καμια φορά ένα δέντρο, ένα περίπτερο μπορεί να μας κρύβει και να μη φαινόμαστε στους πελάτες μας, να μη μας δίνει κανείς σημασία μόνο και μόνο γιατί δεν φαινόμαστε. Ακόμα αν βρούμε ένα σημείο σε στενό αντί σε κεντρικό δρόμο μπορεί να μη φέρει τα κέρδη που θα έφερνε η επιλογή ενός κεντρικού σημείου (εκτός και αν επιλεχθεί διαδικτυακή διαφήμιση και η ύπαρξη προσβασιμότητας μέσω συγκοινωνίας).

Άρθρα που σας ενδιαφέρουν