Βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας, πριν ενοικιάσετε έναν επαγγελματικό χώρο

 

Πριν ενοικιάσετε έναν επαγγελματικό χώρο είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψιν σας κάποιους βασικούς παράγοντες όπως: 

1   Εμπορικότητα σημείου

Το κατάστημα βρίσκεται σε εμπορική περιοχή;

Βρίσκεται πάνω σε λεωφόρο ή κοντά σε κάποιο κεντρικό δρόμο;

Σημαντικό να εξετάσετε αν υπάρχει προοπτική έργων ανάπλασης ή υποδομών που μπορεί να έχουν επίπτωση στην επιχείρησή σας.

2   Δημογραφικά στοιχεία

Συγκεντρώστε το σύνολο του πληθυσμού, ανά ηλικιακά γκρουπ, την οικογενειακή κατάσταση, τον  αριθμό των παιδιών, το μέσο οικογενειακό εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, πόσοι διαθέτουν αυτοκίνητο, μηχανάκι, ποδήλατο, πόσοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.Μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Στατιστική Υπηρέσία Αττικής και να λάβετε πληροφορίες για την περιοχή-τετράγωνο που θέλετε να ανοίξετε

3   Η ευρύτερη περιοχή

Ερευνήστε τη φάση ανάπτυξης που διανύει η ευρύτερη περιοχή. Ζητήματα όπως η σταδιακή αύξηση ή μείωση του πληθυσμού της, το βιοτικό του επίπεδο και πόσο σταθερό είναι, αλλά και τα  traffic generation” στην περιοχή –οι πόλοι έλξης του κοινού- είναι θέματα προς εξέταση. Σημαντικό επίσης να δείτε αν υπάρχουν επώνυμα καταστήματα στην περιοχή, καθώς και  κοινό που τα προτιμά. 

4    Προφίλ των δυνητικών πελατών

Πολυ σημαντικό είναι να μπορείτε να διαπιστώσετε αν ταιριάζει το προφίλ της επιχείρησής σας με το δημογραφικό προφίλ της περιοχής. Αν π.χ. πρόκειται να ανοίξετε κατάστημα με παιδικά ρούχα θα πρέπει να γνωρίζετε πόσα παιδιά κατοικούν μόνιμα στην περιοχή, πόσα σχολεία δραστηριοποιούνται κ.λπ. γιατί αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί πελάτες σας.

5  Κυκλοφορία

Διερευνήστε την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, την ύπαρξη διαθέσιμων χώρων για πάρκινγκ, τον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό.

Ποιος είναι ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που περνούν κάθε μέρα από το σημείο; Υπάρχει διάβαση πεζών έξω από το κατάστημα;

6   Πρόσβαση

Είναι εύκολη η πρόσβαση στο κατάστημα; Μπορούν π.χ. να σταθμεύσουν έστω και για λίγο τα αυτοκίνητα έξω από το κατάστημα; Υπάρχει επαρκές και άνετο πάρκινγκ για τον αριθμό πελατών που αναμένετε;

7   Ανταγωνισμός…

Εάν υφίσταται ανταγωνισμός, εξετάστε πόσες επιχειρήσεις με το ίδιο αντικείμενο βρίσκονται κοντά σας, αλλά και ποιες είναι οι αδυναμίες των ανταγωνιστών σας τις οποίες πρέπει να αποφύγετε στη δική σας επιχείρηση, προκειμένου να κερδίσετε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Μπορείτε να κάνετε  και επι-τόπια έρευνα ώστε να αναζητήσετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιχειρήσεων-ανταγωνιστών σας

8 … Σε τι βαθμό έχουν διεισδύσει οι ανταγωνιστές στην επιτόπια αγορά;

Σε ποιο βαθμό έχουν διεισδύσει οι ανταγωνιστές στην αγορά; Μπορείτε εσείς να διεισδύσετε στην αγορά; Εάν υπάρχει ένας τοπικός ανταγωνιστής που κυριαρχεί στην αγορά, η είσοδός σας σε αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε έναν αγώνα επικράτησης που ενδεχομένως να αυξήσει το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης

9   Ισχυρή σηματοδότηση

Επιμένετε στη δυνατότητα ισχυρής σηματοδότησης του καταστήματος. Η κατάλληλη σήμανση όπως η χρήση τροχιοδεικτικών πινακίδων που βοηθούν τους καταναλωτές στον εντοπισμό του σημείου, η χρήση πινακίδας στην πρόσοψη, ακόμη και η χρήση billboard στην οροφή του κτιρίου είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας

10  Ορατότητα

Ελέγξατε την ορατότητα από τον κύριο δρόμο, όσο και τη διάρκεια που το σημείο είναι ορατό. Αυτή πρέπει να υπερβαίνει τα 10-15 αλλιώς ο οδηγός δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Μήπως η ορατότητα εμποδίζεται από κτίρια ή διαφημιστικές πινακίδες;

11  Δυνατότητα επίσκεψης

Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο σημείο π.χ. αναστροφής ή στροφής, χωρίς να παρακωλύεται η κυκλοφορία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι προσιτά από τους πελάτες το εσωτερικό και εξωτερικό του καταστήματος. Μην ξεχνάτε:  η πρώτη εντύπωση είναι η πιο σημαντική.

12  Οι πελάτες…

Εντοπίστε τις «εστίες των καταναλωτών». Πρέπει να γνωρίζετε από ποιες περιοχές προέρχονται οι πελάτες σας.

13 Από πού θα έρθουν οι πελάτες;

Περπατήστε ή οδηγήστε σε αυτές τις περιοχές που ζουν ή εργάζονται, καταγράψετε τα Εμπορικά Κέντρα και Ζώνες που τους επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις στις οποίες ενδεχομένως να απασχολούνται.

14   Συμβόλαιο μίσθωσης

Εκτιμήστε την πραγματική αξία του συμβολαίου μίσθωσης. Ποτέ μην πληρώνετε μίσθωμα μεγαλύτερο από αυτό που ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του σημείου. Ελέγξτε συγκρίσιμα καταστήματα σε είδος και πωλήσεις, τι όρους μίσθωσης έχουν πετύχει. Πληρώστε το ποσό που δικαιολογεί η συγκεκριμένη αγορά σήμερα.

15  Ενοίκιο

Το ενοίκιο θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία υγιούς και ασφαλούς κέρδους, αλλιώς η διαπραγμάτευση είναι άνευ ουσίας. Καθορίστε βασικό ενοίκιο, τρόπο και χρόνο καταβολής και σταθερές περιοδικές αυξήσεις.

16  Όροι χρήσης

Οι ιδιοκτήτες συνηθίζουν να απαιτούν την ύπαρξη πολύ συγκεκριμένων όρων χρήσης π.χ. «Ο ενοικιαστής θα χρησιμοποιεί τον χώρο αυτό αυστηρά ως κατάστημα πώλησης γυναικείων ενδυμάτων και για κανένα άλλο σκοπό πέραν τούτου». Ελέγξτε τι προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. 

17   Η απαραίτητη ευελιξία

Ποτέ δεν πρέπει να αποδέχεστε τέτοιους όρους διότι ποτέ δεν γνωρίζετε εάν θα χρειαστεί η επιχείρηση να μετεξελιχθεί λίγο ή πολύ σε μία άλλη μορφή. Κρατείστε για εσάς το πλεονέκτημα της απαιτούμενης επιχειρηματικής ευελιξίας.

 18  Άδεια λειτουργίας

Ελέγξτε αν υπάρχουν ή τίθενται άμεσα ή έμμεσα όροι που θα δημιουργούν προβλήματα στην άδεια λειτουργίας. Επίσης εάν υπάρχουν αυστηρές θεσμικές, πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις στο συγκεκριμένο σημείο που θα μπορούσαν μελλοντικά να βλάψουν την επιχείρησή σας. 

19  Νομιμότητα κτιρίου

Ελέγξτε την νομιμότητα του κτιρίου, αν για την έκδοση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η προσκόμισή

20  Στρατηγική marketing

Πραγματοποιείστε τη δική σας ανάλυση αγοράς και αναπτύξτε το δικό σας marketing plan.

21  Το ιστορικό του ακινήτου

Το εμπορικό παρελθόν του σημείου είναι «σκοτεινό»; Μήπως υπάρχει κάποιο κακό προηγούμενο από κάποιον παλαιότερο ενοικιαστή; Μήπως είναι ένα κατάστημα που φιλοξενεί συχνά πυκνά την ταμπέλλα «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ»;

 (Πηγή: http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/successdetails.asp?id=1184&pstring=315,316,360)

 

Για κάθε απορία σας:

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 138, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΑΘΗΝΑ,ΤΚ.11632

 

Τηλ.: 210-7563470

Άρθρα που σας ενδιαφέρουν