ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-Φ.Π.Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

  • ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK:     

 για άμεση ενημέρωση

 

  

ΕΝΦΙΑ:Ποιες είναι οι αλλαγές με το νέο πολυνομοσχέδιο;

Καταχώρηση 2016/05/24

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στον κύριο και το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ:

1) Αυξάνονται κατά 23% - 25% οι συντελεστές υπολογισμού του κύριου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) επί των οικοπέδων. Στόχος είναι να αντισταθμιστούν οι απώλειες εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ οι οποίες προκύπτουν επειδή οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων αυτών, σε πολλές αστικές περιοχές της χώρας, μειώθηκαν αναδρομικά από την 21η-5-2015, κατά ποσοστά από 4% έως και 38%, λόγω μειώσεων όχι μόνο στις αντικειμενικές τιμές ζώνης ανά τ.μ. αλλά και στους συντελεστές εμπορικότητας. Αντιθέτως, οι συντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ για τα κτίσματα, τα αγροτεμάχια και τα λοιπά ακίνητα παραμένουν αμετάβλητοι.

Περισσότερα

Από που μπορείτε να εκτυπώσετε τα ένσημά σας;

Καταχώρηση 2016/03/29

 Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ μπορούν να δουν τα ένσημα τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συστήματος ΑΤΛΑΣ «www.atlas.gov.gr» με την χρήση του ΑΜΚΑ τους και τους κωδικούς του taxisnet καθώς και στην ιστοσελίδα ermis.gov.gr η οποία εχει ενημερωθεί με τα τελευταία ένσημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επίσης ηλεκτρονικά το ΑΜΚΑ τους μέσω ειδικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ http://www.idika.gr/ και  http://www.amka.gr/.

Περισσότερα

Τι προκαταβολή φόρων θα πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα/οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015/2016;

Καταχώρηση 2015/12/23

Αναλυτικά η προκαταβολή όπως θα ισχύσει μετά την ψήφιση του νόμου

 

Νομικά πρόσωπα – οντότητες-                    

 

α.   ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ. (συμπεριλαμβάνονται και οι τράπεζες)-

Φορολογικά έτη          2014 2015  2016

                                       100 % 100% 100%

β. Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,)

Φορολογικά έτη          2014 2015  2016

                                        55%    75%  100%

γ. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα  

Φορολογικά έτη          2014  2015  2016

                                         55%  75% 100%

δ. Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

Φορολογικά έτη          2014  2015  2016

                                        100%  100% 100%

ε .Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

Φορολογικά έτη          2014  2015  2016

                                        55%    75% 100%

στ. Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

Φορολογικά έτη          2014  2015  2016

                                        55%    75% 100%

στ. Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

Φορολογικά έτη          2014  2015  2016

                                        100% 100% 100%

ζ. Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω.                                                  

Φορολογικά έτη          2014  2015  2016

                                        100% 100% 100%

Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα

Αγρότες                            

Φορολογικά έτη          2014  2015 2016

                                          55%   75%  100%

Λοιπά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα

Φορολογικά έτη          2014  2015  2016

                                           55%  75% 100%

Ερωτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Καταχώρηση 2015/12/16

Ποιοι οι δικαιούχοι;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείο Οικονομικών, δικαίωμα για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έχουν:

1. Όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

2. Όσοι η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Περισσότερα

Τι γίνεται στη περίπτωση που το ΕΝΦΙΑ σας έχει λάθη;Πως θα το διορθώσετε;

Καταχώρηση 2015/10/12

 1. Λάθη σε ημιτελή κτίσματα. Για ημιτελή κενά κτίσματα ο νόμος προβλέπει έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ. Αν δεν έχει υπολογιστεί η έκπτωση πιθανότατα δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία στη δήλωση του Ε9.

 

2. Λάθη στα αγροτεμάχια. Είναι πιθανόν να έχετε δηλώσει μόνον την ονομασία της θέσης στην οποία βρίσκετε η έκταση σας και όχι ακριβή στοιχεία για την περιοχή, που μπορεί π.χ. να είναι εκτός σχεδίου.

 

3. Λάθη στο Ε9 σε αγροτεμάχιο με κτίσμα που τυχόν έχετε στην ιδιοκτησία σας. Να γνωρίζετε ότι εάν μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία, τότε ο ΕΝΦΙΑ που καλείστε να πληρώσετε για αυτό, πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία αλλά είναι αποθήκη, επαγγελματική στέγη κλπ, τότε ο φόρος δεν πενταπλασιάζεται.

 

4. Λάθηστα εμπράγματα δικαιώματα σας. Συχνά φορολογούμενοι με ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί ακινήτων χρεώνονται αδίκως ΕΝΦΙΑ επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ότι διαθέτουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα. Ελέγξτε τον κωδικό που έχετε δηλώσει στη σχετική στήλη του Ε9 (κωδικός 1 αντιστοιχεί σε πλήρη κυριότητα). Τα εμπράγματα δικαιώματα, η ηλικία και ο αριθμός του ορόφου ανεβάζουν τον ΕΝΦΙΑ.

 

5. Λάθη στη δήλωση εμπράγματων δικαιωμάτων

Λάθη στο ποσοστό συνιδιοκτησίας

Μη συμπλήρωση αριθμού ορόφου

Άλλα ενδεχόμενα λάθη:

Λάθη στην αξία των ακινήτων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων ή έχουν ενδοιασμούς για τον τρόπο υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου. Ενώ δεν υπήρχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση σε σχέση με το 2014 (σ.σ. δηλαδή το Ε9 δεν έχει αλλάξει διόλου και τα ακίνητα είναι ακριβώς ίδια), εντούτοις το ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2015 είναι υψηλότερο σε σχέση με αυτό του έτους 2014.

Πως διορθώνονται τα λάθη;

1. Είτε με δίορθωση Ε9

2. Ή σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων (ΠΟΛ.1163/23.7.2015), όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α - πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά,

ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο στο TAXISnet.

Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης  και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26049

ΕΝΦΙΑ:Ποιοι δικαιούνται έκπτωση;

Καταχώρηση 2015/10/12

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΝΦΙΑ για το 2015 δεν έχει καμία σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα όσα ίσχυαν πέρυσι, ενδεχομένως πολύ μικρές παρεμβάσεις, ενώ από το επόμενο έτος είτε ο ΕΝΦΙΑ παραμείνει, είτε αντικατασταθεί με νέο Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), αναμένονται βελτιώσεις που θα αφορούν κυρίως τους μικροϊδιοκτήτες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΦΙΑ 2015

 

ΕΚΠΤΩΣΗ 50%               ΕΙΣΟΔΗΜΑ                           ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ   

ΑΓΑΜΟΣ                     ΕΩΣ 9.000 ΕΥΡΩ               ΕΩΣ 150ΤΜ ΚΑΙ 85,000ΕΥΡΩ

ΕΓΓΑΜΟΣ                     ΕΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ             ΕΩΣ 150ΤΜ ΚΑΙ ΕΩΣ 150.000ΕΥΡΩ

ΕΓΓΑΜΟΣ                    ΕΩΣ 10.000+1.000         ΕΩΣ 150ΤΜ ΚΑΙ ΕΩΣ 200,000ΕΥΡΩ

                                        ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ

 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΓΑΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ      ΕΩΣ 12,000ΕΥΡΩ                              ΕΩΣ 150ΤΜ

ΑΝΩ 80%

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ     ΕΩΣ 13000 +1.000 ΕΥΡΩ                ΕΩΣ 150ΤΜ

ΑΝΩ 80%                                ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ     ΕΩΣ 13000 ΕΥΡΩ +1.000 ΕΥΡΩ      ΕΩΣ 150ΤΜ

                                                  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ

 

20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2014 ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

 

Yπολογίζονται στα συνολικά εισοδήματα και αφορολόγητα επιδόματα, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα τριτέκνων - πολυτέκνων, η διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος με το πραγματικό, το ΕΚΑΣ χαμηλοσυνταξιούχων, το φοιτητικό επίδομα, οι αποζημιώσεις απόλυσης, οι μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%.

Περισσότερα

Πρόγραμμα TEBA-Δικαιούχοι

Καταχώρηση 2015/08/10

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την καταβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η 26η Αυγούστου 2015.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν είτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/ επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΤΕΒΑ , είτε ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία διαμένουν, από τον Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, από τους Εταίρους αυτής και από τις άτυπες Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, είτε στις άτυπες Δομές.

Προϋποθέσεις

1. Ως «άτομα» νοούνται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπί πτουν στις κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών.

2. Ως «οικογένεια» νοείται η ενότητα φυσικών προσώ πων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3. Ως εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον: − είναι ανήλικα ή − είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή − είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρα τιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: − τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων − αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

6. Ως βρεφική ηλικία για της ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», χαρακτηρίζεται το διάστημα από τη γέννηση του παιδιού, έως το τέλος του 2ου έτους.

7. Ως «άστεγοι» για της ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Περισσότερα

Προϋποθέσεις χορήγησης Οικογενειακών επιδομάτων Α21

Καταχώρηση 2015/07/13

1.Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων.

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

5. Εισοδηματικό κριτήριο: α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας.

Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1,

ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και

κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6.

Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,

(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και

(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Περισσότερα

Ερωτήσεις για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια

Καταχώρηση 2015/06/08

Πότε απαιτείται δήλωση υποβολής ιδιωτικού μισθωτηρίου ηλεκτρονικά;

 

Σύμφωνα με τη γενική γραμματεία gsis.gr oι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και  όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

 

Τι ισχύει για τα μισθωτήρια πριν το 2014;

 

Παλιά μισθωτήρια (πριν από το 2014 που «άνοιξε» η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μίσθωσης στο internet) δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά, αφού έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε Δ.Ο.Υ. Για τις περιπτώσεις που θα θέλετε να επισημάνετε ότι μια νέα δήλωση μίσθωσης που θα υποβάλλετε στο taxisnet και είναι συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης τότε πρέπει να προβείτε ηλεκτρονικά .

 

Πως ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;

 

Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει, σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές),  ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.

 

Πως θα αποδεικνύεται η υποβολή;

 

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.

 

Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;

 

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

 

Πότε συνυποβάλλεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α);

 

Η συμπλήρωση των πεδίων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι απαραίτητη.

Περισσότερα

Ερωτήσεις για την εγγραφή στο taxisnet

Καταχώρηση 2015/05/20

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη ;

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:

 

α. Εγγραφή. Από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr

β. Παραλαβή κλειδάριθμου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για την έγκριση της αίτησης και την παραλαβή του κλειδάριθμου (αν τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου χρήστη έχουν μεταβληθεί, όπως για παράδειγμα η αστυνομική ταυτότητα, τότε θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο αυτοπροσώπως και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί να πάει αντιπρόσωπός του προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα Νομικά πρόσωπα, τον κλειδάριθμο πρέπει να παραλάβει ο νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιπρόσωπός του, προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

γ. Ενεργοποίηση του λογαριασμού. Από τις υπηρεσίες πιστοποίησης επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού, συμπληρώνετε α) username και κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. β) τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες. γ) τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα. Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα δοκιμάστε μια άλλη εικόνα.  Στη συνέχεια θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε ενεργοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Ξέχασα τον κωδικό (password). Πώς μπορώ να τον ανακτήσω;

 

Για την είσοδο στην υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητος και  ο κλειδάριθμος.

 

Πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω λογιστή για τις φορολογικές μου υποχρεώσεις;Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

 

Βασική προϋπόθεση για να εξουσιοδοτήσετε Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο είναι να είστε χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών , να έχετε πάρει κλειδάριθμο και να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας.

 

Κατά την είσοδο μου στο σύστημα εμφανίζεται το μήνυμα :"Ο λογαριασμός σας έχει κλειδωθεί. Ειδοποιήστε το διαχειριστή του συστήματος". Τι πρέπει να κάνω;

 

Αν έχετε καταχωρήσει λανθασμένα πάνω από έξι φορές τους κωδικούς πρόσβασης, για την εισαγωγή σας στον λογαριασμό σας, το σύστημα κλειδώνει. Ο λογαριασμός ξεκλειδώνει μετά από δέκα λεπτά, εφόσον σταματήσετε τις προσπάθειες εισόδου στο σύστημα.

 

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να γίνει επανεγγραφή ;

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιηθεί επανεγγραφή στο σύστημα.

 

  • Είμαι Παλαιός χρήστης (χρήστης πριν τις 06/12/2010) και δεν θυμάμαι τους κωδικούς πρόσβασης.
  • Είμαι Νέος/ Παλαιός Χρήστης που έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου στο Νέο TAXISnet και έχασα κωδικό (password) και κλειδάριθμο.

  Πηγή: www.gsis.gr

Περισσότερα