ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-Φ.Π.Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

  • ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK:     

 για άμεση ενημέρωση

 

Πόσες και ποιές αποδείξεις συγκεντρώνουμε με ηλεκτρονικό τρόπο για να χτίσουμε το αφορολόγητο;Ποιοι εξαιρούνται;

Καταχώρηση 2018/03/14

Περισσότερα

Αφορά μόνο τους πελάτες της ΔΕΗ το κοινωνικό τιμολόγιο;

Καταχώρηση 2018/03/05

Περισσότερα

Τι πρέπει να κάνουν όσοι ήταν ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό τιμολόγιο;

Καταχώρηση 2018/02/23

Περισσότερα

Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα;

Καταχώρηση 2018/02/16

Δεν θεωρείται εξαιρέσιμη αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και συνεπώς είναι γι’ αυτούς εργάσιμη μέρα. Έτσι κατά την ημέρα αυτή, επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών είναι νόμιμη και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή. 

Περισσότερα

Κοινωνικό μέρισμα: Πίνακες με ποσά

Καταχώρηση 2017/11/25

Περισσότερα

Πως υπολογίζεται το δώρο των Χριστουγέννων; Έως πότε είναι η καταβολή του; On-line υπολογισμός

Καταχώρηση 2017/11/22

Ποιοί εργαζόμενοι το δικαιούνται

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

 Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη

-ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

- Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Περισσότερα

Τι ισχύει για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων Airbnb;

Καταχώρηση 2017/11/17

Τι ισχύει ως τώρα για τη Βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου;

Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharingeconomy) επιτρέπεται,από την 1η.2.2017 και εφεξής, υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά, προϋποθέσεις:

Περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούστε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγυής;

Καταχώρηση 2017/11/09

Περισσότερα

ΕΣΠΑ Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άδεια άσκησης επαγγέλματος με έδρα την οικία του;Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος;

Καταχώρηση 2017/09/06

Περισσότερα

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2016;

Καταχώρηση 2017/05/29

Ημερομηνία λήξης των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων είναι η 21 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύψει επιπλέον φόρος προς καταβολή, θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, μέχρι την 31 Ιουλίου, είτε σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι την 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι την 30  Νοεμβρίου.

Περισσότερα