ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-Φ.Π.Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

  • ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK:     

 για άμεση ενημέρωση

 

  

Κοινωνικό μέρισμα: Πίνακες με ποσά

Καταχώρηση 2017/11/25

Περισσότερα

Πως υπολογίζεται το δώρο των Χριστουγέννων; Έως πότε είναι η καταβολή του; On-line υπολογισμός

Καταχώρηση 2017/11/22

Ποιοί εργαζόμενοι το δικαιούνται

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

 Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη

-ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

- Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Περισσότερα

Τι ισχύει για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων Airbnb;

Καταχώρηση 2017/11/17

Τι ισχύει ως τώρα για τη Βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου;

Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharingeconomy) επιτρέπεται,από την 1η.2.2017 και εφεξής, υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά, προϋποθέσεις:

Περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούστε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγυής;

Καταχώρηση 2017/11/09

Περισσότερα

ΕΣΠΑ Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άδεια άσκησης επαγγέλματος με έδρα την οικία του;Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος;

Καταχώρηση 2017/09/06

Περισσότερα

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2016;

Καταχώρηση 2017/05/29

Ημερομηνία λήξης των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων είναι η 21 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύψει επιπλέον φόρος προς καταβολή, θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, μέχρι την 31 Ιουλίου, είτε σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι την 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι την 30  Νοεμβρίου.

Περισσότερα

Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με το Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τους φιλοξενούμενους

Καταχώρηση 2017/02/03

Αιτήσεις όταν υπάρχει φιλοξενία γίνονται μόνο από το Δήμο ή και από το ΚΕΠ;

Αιτήσεις όταν υπάρχει φιλοξενία γίνονται και από το Δήμο και από το ΚΕΠ. Ωστόσο, σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού/ων που να τεκμηριώνει οποιοδήποτε στοιχείο δεν προκύπτει από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αυτό/ά προσκομίζεται/ονται αποκλειστικά στους Δήμους (τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν δικαιολογητικά).

Περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης;

Καταχώρηση 2017/02/03

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:

  • Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
    ΠΡΟΣΟΧΗη υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο Κ.Ε.Α. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν δύναται να παρακαμφθεί ούτε για τις περιπτώσεις αιτούντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
  • Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.
Περισσότερα

Επίδομα θέρμανσης 2017: συχνές ερωτήσεις

Καταχώρηση 2016/12/20

1.    Ποιες διαδικτυακές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσω για την εξυπηρέτηση του Επιδόματος Πετρελαίου (ΕΚΠΘ);

Στην ιστοσελίδα www.gsis.gr Υπηρεσίες προς Πολίτες> >Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

 

α. Εφαρμογή Υποβολής / Τροποποίησης Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συγκεκριμένου έτους

‘Η

β. Εφαρμογή Διαχειριστών – Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης.

 

2. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης;

30 Μαΐου 2016

 

3. O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων;

Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας.

Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΔΕ.

 

Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι:

 

Η σωστή αναγραφή του ΑΦΜ σας ή του ΑΦΜ διαχειριστή-εκπροσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία ή του ΑΦΜ της πολυκατοικίας εφόσον έχει δηλωθεί από το διαχειριστή. (βλ. ερώτηση 5)

 

Η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της ΔΕΗ ή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής, αν πρόκειται για πολυκατοικία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην αίτησή σας.

 

Περισσότερα

Τι είναι τα τεκμήρια; Πως να τα υπολογίσετε;Τι είναι τεκμαρτό εισόδημα;

Καταχώρηση 2016/07/12

Τεκμήριο είναι μία τακτική που χρησιμοποιείται από το κράτος για την εμφάνιση των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών και την μερικώς πάταξη της φοροδιαφυγής

Είναι ουσιαστικά μία μέθοδος βάσει της οποίας μπορεί να καθοριστεί ένα άλλο εισόδημα διαφορετικό από αυτό που δηλώνεται  και να φορολογηθεί ο πολίτης πάνω σε αυτό. 

Το κράτος ελέγχει το εισόδημα που δήλωσε κάποιος, σε σχέση με τα έξοδα που έκανε και σε σχέση με την περιουσία που κατέχει και ουσιαστικά αν τα νούμερα δεν είναι ρεαλιστικά, δεν αντιστοιχουν στην πραγματικότητα (το εισόδημα είναι μικρότερο απ' όσα χρήματα χρειάζονται για τη συντήρηση ή αγορά των προαναφερθέντων), τότε αναπροσαρμόζει το δηλωθέν εισόδημά.

Αυτό το καινούριο εισόδημα που ορίστηκε εξαιτίας του τεκμηρίου, ονομάζεται τεκμαρτό εισόδημα. 

Περισσότερα