ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-Φ.Π.Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

  • ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK:     

 για άμεση ενημέρωση

 

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών:όλα όσα οφείλετε να γνωρίζετε ως επιχειρηματίας

Καταχώρηση 2017/02/24

Ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να υπολογίσει κανείς, πριν ανοίξει την επιχείρηση του είναι και ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος έχει αλλάξει από 01/01/2017.

Μέχρι τις 31/12/2016, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών γινόταν επί το πλείστον μέσω του ΟΑΕΕ,ενώ σήμερα, με την ενοποίηση των ταμείων πλέον μέσω του efka.gr μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να βλέπει τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Πλεον οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) που είχε ο επιχειρηματίας από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

- Το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για τη δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης.

Για το 2017, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015),

ενώ κατά τη διάρκεια της εκκαθαριστικής διαδικασίας και οριστικοποίησης των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών, γίνεται από τη χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).

Ποια είναι όμως η ανώτερη και ποια η κατώτερη μηνιαία βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών;

Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ.

Δηλαδή σε περιπτώσεις που δηλωθεί μηδενικό κέρδος, ο επιχειρηματίας καλείται να πληρώσει το 20% της  βάσης του κατώτατου βασικού μισθού (586,08) για το κλάδο της σύνταξης του  καθώς και  6,95% για το κλάδο της υγείας και 10ευρώ υπέρ του κλάδου του ΟΑΕΔ.

 Μηνιαίο σύνολο πληρωμής: 167,95ευρώ.

Θεωρητικά δηλαδή ως καθαρό ετήσιο φορολογητεό αποτέλεσμα θεωρείται ακόμα και αν δεν υπάρχει πραγματικό εισόδημα για την επιχείρηση 

586,08*12 = 7.032,96 ευρώ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 ευρώ (ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 ευρώ). Οπότε το 20%  υπολογίζεται για το κλάδο της σύνταξης, το 6,95% για το κλάδο της υγείας καθώς και 10 ευρώ υπέρ του κλάδου του ΟΑΕΔ.

Μηνιαίο ποσό πληρωμής:120,48ευρώ.

Θεωρητικά δηλαδή ως καθαρό ετήσιο φορολογητεό αποτέλεσμα θεωρείται ακόμα 

410,26*12 = 4923,12 ευρώ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πιο συγκεκριμένα για τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΑ οι οποίοι είναι κάτω πενταετίας καθώς και για

  • Τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ,
  • καθώς και αυτοαπασχολούμενοι Εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16, απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ (ΟΑΕΕ, οικονομολόγοι)

 προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης, ως εξής:

-Για τα δύο πρώτα έτη ασφάλισης, υπολογίζεται ποσοστό 14% για το κλάδο της σύνταξης.Οπότε η κατώτατη εισφορά μαζί με το 6,95% για το κλάδο της υγείας φτάνει στα: 108,17ευρώ.

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης) δηλαδή το 70% του 586,08 (410,26ευρώ).

 

- Για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης,  υπολογίζεται ποσοστό 17% για το κλάδο της σύνταξης. Οπότε η κατώτατη εισφορά μαζί με το 6,95% για το κλάδο της υγείας φτάνει

στα 120,47ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές, ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης), δηλαδή το 70% του 586,08 (410,26ευρώ).

- Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, υπολογίζεται με ποσοστό 20%. Οπότε η κατώτατη εισφορά μαζί με το 6,95% για το κλάδο της υγείας φτάνει στα  167,95ευρώ.

Οι διαφορές που προκύπτουν α) από τη μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου και β) από τη μειωμένη κατώτατη βάση αποτελούν ασφαλιστική οφειλή, η οποία προσαυξάνεται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αυτή η διευκόλυνση που δίνεται παραπάνω στις άνωθι κατηγορίες εξοφλείται από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ΄ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το ΚΦΑ από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000,00 ευρώ και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ.

 Μηνιαίο σύνολο πληρωμής: 1670,95ευρώ.

Καθαρό ετήσιο φορολογητεό αποτέλεσμα θεωρείται 

5860,80*12=70.329,60 ευρώ

ΓΙΑ ΟΝLINE ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Επί μελών εταιρειών, βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.

- Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

- Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οπότε το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθορίζεται με βάση τα εξής ποσοστά:

Κλάδος σύνταξης:  20%

Κλάδος υγειονομικής περίθαλψης: 6,95% (επιμεριζόμενο 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα)

Επιπλέον, συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ).

v  Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) που υπάγονται στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2,00 ευρώ υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.

- Πρόσωπα που, για πρώτη φορά, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής, αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων, καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

- Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας, προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού εισφορών από τα εισοδήματα της δραστηριότητας αυτής.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι ισχύει ακόμα για τους δικηγόρους;

 Εισφορά δικηγόρων επί του γραμματίου προείσπραξης

Οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης.

Τα ποσά που καταβάλλονται, μέσω αυτής της διαδικασίας, αφαιρούνται από την ασφαλιστική εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος.

Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν, μέσω γραμματίων, υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια οφειλή του αντίστοιχου έτους.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, ο οικείος δικηγορικός σύλλογος παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και ποσά στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργηθεί ο συμψηφισμός με τη μηνιαία εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος.

Δικηγόροι σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας

Από 01/01/2017, οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας, καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα, η μηνιαία εισφορά των δικηγόρων σε αναστολή υπολογίζεται κατ΄ ελάχιστο επί της κατώτατης μηνιαίας βάσης 586,08 ευρώ, δεδομένου ότι δεν προκύπτει εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι, για την εν λόγω κατηγορία, δεν έχει εφαρμογή η μειωμένη κατώτατη βάση για ασφαλισμένους κάτω πενταετίας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών-ασφάλιση άνω των 40 ετών

Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, δύνανται, μετά από αίτησή τους, να καταβάλουν μειωμένη ασφαλιστική εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης.

Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών-μητέρες

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 141 του ν. 3655/2008 περί μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης, για τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η μείωση υπολογίζεται επί της μηνιαίας εισφοράς που θα διαμορφωθεί με βάση τις νέες διατάξεις.

Μεταβατικές ρυθμίσεις από 01/01/2017 ως 31/12/2020

Οι εισφορές κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής και εφάπαξ παροχής των αυτοαπασχολούμενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται με ποσοστιαία μείωση από 01/01/2017 έως και 31/12/2020.

Η μείωση επέρχεται στην καταβαλλόμενη εισφορά, μετά τον υπολογισμό της ανά κλάδο, σύμφωνα με ποσοστιαία κλίμακα επί του εισοδήματος.

Ειδικότερα:

- Από 7033,00 ευρώ – 13.000,00 ευρώ σε ποσοστό 50%.

- Από 13.000,01 ευρώ – 58.000,00 ευρώ σε ποσοστό 49% έως 5%, μειούμενη κλιμακωτά ανά 1.000,00 ευρώ.

Για αυτοαπασχολούμενους με χρόνο ασφάλισης κάτω των πέντε ετών, η μείωση 50% εφαρμόζεται επί εισοδήματος από 4.922,00 ευρώ - 13.000,00 ευρώ.

Η μείωση αυτή δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.

Επισημαίνεται ότι:

- Το κατώτερο όριο εισοδήματος για τη χορήγηση έκπτωσης (7.033,00 ευρώ και 4.922,00 ευρώ) αντιστοιχεί στο ετήσιο, κατά περίπτωση, κατώτατο ΚΦΑ. Ως εκ τούτου, για το εισόδημα, μέχρι τα όρια αυτά, δεν παρέχεται μείωση.

- Για εισόδημα από 58.000,01 ευρώ έως 70.329,60 ευρώ, δεν παρέχεται μείωση.

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από 01/01/2017, καταργούνται διατάξεις που προβλέπονταν στα καταστατικά λειτουργίας των υφιστάμενων φορέων μη μισθωτών, ως εξής:

OAEE

Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 258/2005.

ΤΑΝΤΠ

Η εισφορά εγγραφής και η εισφορά αναγνώρισης γάμου (περ. αα και ββ της παρ.δ του άρθρ. 7 καταστατικού του ΤΑΝΤΠ). Επιπλέον, παύει να ισχύει η 13η και 14η εισφορά και πλέον καταβάλλονται εισφορές σε 12μηνη βάση.

ΕΤΑΑ

Η μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση κατά:

- 50% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (άρθρ. 4 του ν. 3518/2006 και άρθρο 10 παρ. 1 γ περίπτωση 3 του ΝΔ 4114/1960, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1090/1980, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2150/1993) και

- 40% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 982/1979, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2150/1993).

ΓΙΑ ONLINE ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ...

 

Μειώση ασφαλιστικών εισφορών-τι θα ισχύσει για ελευθερους επαγγελματίες, αγρότες και δικηγόρους-μηχανικούς-ιατρούς από το 2019;

 

 

 

                                   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

                                 ΦΙΛΟΛΑΟΥ 138, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΑΘΗΝΑ,ΤΚ.11632

                                                 Τηλ.: 210-7563470

                                      E-mail:  kostkavvadias@gmail.com