Προγράμματα Ανέργων-Συνοπτική παρουσίαση

 

Μερικά από τα προγράμματα που τρέχουν κατά διαστήματα για ανέργους είναι:

1)      Τα προγράμματα voucher, τα οποία αποτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα και  είναι προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σελίδα voucher η από ΚΕΚ.

2)      Τα προγράμματα Κοινωφελής εργασίας τα οποία είναι προγράμματα που βγαίνουν ανά τακτικά χρονικά διαστηματα και αφορούν θέσεις εργασίας σε Δήμους-Νοσοκομεία-Κέντρα Υποδοχής κλπ.

3)      Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ: Οι εργοδότες μπορούν να επωφεληθούν από προγράμματα που τρέχουν στον ΟΑΕΔ και στόχο έχουν την μερική ή πλήρης επιδότηση εργασιακού κόστους του υπαλλήλου. Αρκετά συχνά στην αναζήτηση εργασίας του ανέργου είναι καλό να δηλώνεται η ύπαρξη κάρτας Ανεργίας και η επιθυμία συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

4)      Ελεύθερες θέσεις του ΟΑΕΔ που μπορεί ο άνεργος να τις εντοπίσει από την Αναζήτηση Θεσεων Εργασίας από τη σελίδα του ΟΑΕΔ.

Ο χρόνος ανεργίας προσμετράται  στην μοριοδότηση για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ως ΥΕ (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) για μόνιμες θέσεις ή για Συμβάσεις δημοσίου.

Άρθρα που σας ενδιαφέρουν